Για την πλοήγηση

header image

Μεταφορές εμπορευμάτων


Μάθαμε να λειτουργούμε βάση των απαιτήσεων του καιρού μας.

Έχουμε στον εξοπλισμό μας κάθε είδους τεχνολογικό μέσο για την κάλυψη όλου του φάσματος της μεταφοράς και γενικότερα στις μεταφορές εμπορευμάτων. (φορτωταξί, τριαξονικά, συρόμεννα, επικαθήμενα, κουρτίνες, ανοιχτά - κλειστά).

Τα φορτηγά μας είναι όλα εξοπλισμένα με υδραυλικές πόρτες φορτοεκφόρτωσης και έχουν πιστοποιητικά ADR για την μεταφορά ''επικίνδυνων'' φορτίων (εύφλεκτα, χημικά, πρώτες ύλες).

Για όλες τις μεταφορές εμπορευμάτων η εταιρεία μας κάνει άμεσες παραδόσεις μέσα σε 24 ώρες από και για όλη την Ελλάδα.